American Samoa Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

American Samoa Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Address
Lang Ha, Ba Dinh District
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-772-1500
Fax
+84-4-772-1510
Website URL
http://vietnam.usembassy.gov/
Report changes
×

Report changes

American Samoa Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Address
4 Le Duan St. District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-8-3520-4200
Fax
+84-8-3520-4244
Website URL
http://hochiminh.usconsulate.gov/
Report changes
×

Report changes

×