1. VisaHQ.vn
 2. Visa

Visa thông hành

800-345-6541800-345-6541
Để tìm hiểu về các điều kiện cấp visa và gửi hồ sơ hãy kích vào nước đến
 • Washington, DC
  Address

  2005 Massachusetts Ave. NW Washington, DC 20036-1030 1-800-345-6541

  điện thoại
  1-800-345-65411-800-345-6541
  202-558-2216202-558-2216
  Office hours
  Monday — Friday, 8:30 am - 5:30 pm ET
  Call center hours
  Monday — Friday, 8:30 am - 8:30 pm ET
  Email
  >a/< n;811#&;64#&;311#&;401#&;79#&;511#&i;811#&;46#&;111#&;201#&;011#&;501#&>"n;811#&;64#&;311#&;401#&;79#&;511#&i;811#&;46#&;111#&;201#&;011#&;501#&:otliam"=ferh a<

Được xem gần đây

Kết nối mạng xã hội