Visa Schengen tại Vietnam

Thị thực Schengen - tài liệu du lịch cho phép một người nhập cảnh vào khu vực Schengen trong một khoảng thời gian nhất định. Khu vực Schengen bao gồm các quốc gia châu Âu là thành viên của Hiệp định Schengen, bao gồm 26 quốc gia cấp visa Schengen, trong đó có 22 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu. Visa Schengen hợp lệ do bất kỳ quốc gia Schengen nào cấp sẽ cho phép bạn du lịch đến các quốc gia Schengen khác miễn là bạn có chứng minh về các sắp xếp du lịch trước đó, bạn có thể nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia khu vực Schengen nào khác với cùng một visa sau khi nhập cảnh vào khu vực Schengen thông qua quốc gia cấp visa.

Đơn xin visa Schengen từ Vietnam

Vui lòng chọn một quốc gia từ danh sách các quốc gia Schengen được liệt kê dưới đây để biết yêu cầu visa.:

×