Đây là chính sách của VisaHQ.vn bảo vệ và giữ gìn sự riêng tư của người dùng và khách hàng của mình, và tính bảo mật của các thông tin mà họ cung cấp, tùy thuộc vào điều kiện được mô tả dưới đây. Để thể hiện sự cam kết của chúng tôi đến tính riêng tư, chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng hiện tại và tiềm năng của chúng tôi đọc kỹ Tuyên bố về Quyền riêng tư này trước khi sử dụng hệ thống.
Tuyên bố về quyền riêng tư này cho biết các thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng nó, và làm thế nào để chỉnh sửa hoặc thay đổi nó. Ý định của chúng tôi chính là muốn cung cấp cho bạn sự kiểm soát nhiều nhất có thể về quyền riêng tư của bản thân liên quan đến thông tin của bạn. Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi. Visa HQ.vn có quyền mở rộng và / hoặc sửa đổi bản Tuyên Bố này bất cứ lúc nào.

1. An ninh. VisaHQ.vn cam kết cung cấp mức độ bảo mật và sự riêng tư cao nhất. Tất cả giao dịch xác thực người dùng bao gồm xử lý thẻ tín dụng được tiến hành bằng cách sử dụng công nghệ SSL (Secure Socket Layer), được hỗ trợ bởi trình duyệt của bạn, mã hóa tất cả thông tin được gửi cho chúng tôi. Chứng chỉ bảo mật của chúng tôi đã được xác nhận bởi Comodo Group (Hoa Kỳ), bằng cách sử dụng sự mã hóa thương mại tốt nhất hiện có trên Internet. Chúng tôi tận dụng mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy bằng cách thực hiện các chính sách và thủ tục để đảm bảo rằng thông tin cá nhân chỉ dành cho các mục đích đã được đề cập.

2. Thông tin. Chúng tôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng các thông tin mà bạn cung cấp được ghi chép một cách chính xác và đầy đủ. Chúng tôi cung cấp cho bạn sự truy cập vào thông tin cá nhân của mình vào mọi lúc để sửa chữa hoặc thay đổi thông tin khi cần thiết.

  1. Thông tin được thu thập từ / về khách hàng được sử dụng chỉ cho mục đích cung cấp dịch vụ tốt hơn. Nó không bao giờ được tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi được sự cho phép của khách hàng. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp đều hoàn toàn bí mật và sẽ được bảo vệ khỏi việc sử dụng trái phép.
  2. Các giao dịch tài chính. Các giao dịch thẻ tín dụng được xử lý thông qua một trong những công ty lớn về xử lý thẻ tín dụng bên thứ ba. Tất cả thông tin của bạn được mã hóa và chỉ được sử dụng để hoàn thành các giao dịch phù hợp. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chỉ lưu giữ bốn chữ số cuối của thẻ tín dụng để hoàn tất quá trình xác minh và phê duyệt.
  3. Cookies. Visa HQ.vn sử dụng cookie để nhận biết khách hàng khi họ truy cập vào trang web. Điều đó cho phép chúng tôi tùy chỉnh trải nghiệm của họ trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể cần phải "bật" hoặc "kích hoạt" cookie trong trình duyệt mà bạn sử dụng để đăng ký. Nhưng nếu bạn chọn vô hiệu hóa cookie, bạn vẫn sẽ có thể điều hướng đến trang web. Cookie không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tất cả các thông tin là hoàn toàn bí mật và không bao giờ bị bán hoặc hiển thị ra bên ngoài của công ty. Visa HQ.vn có thể hiển thị các liên kết hoặc quảng cáo của / đến các trang web khác và các công ty cũng có thể sử dụng cookie. Trong những trường hợp này, Visa HQ.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các thông tin mà các bên này thu thập thông qua việc sử dụng cookie. Do đó bạn nên tự làm quen với các chính sách bảo mật và các tiêu chí chia sẻ thông tin của các trang web này vì họ có thể khác với các chính sách và tiêu chuẩn của Visa HQ.vn.
  4. Hệ thống thông tin. Visa HQ.vn có quyền thu thập và lưu trữ những thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt hoặc loại hệ điều hành. Tất cả các thông tin có tính bí mật cao và sẽ được sử dụng chuyên cho mục đích quản trị hệ thống. Thông tin này giúp chẩn đoán các vấn đề, điều khiển lưu lượng truy cập và sử dụng trang web.
  5. Email. Visa HQ.vn sử dụng e-mail để thông báo cho các thành viên hoặc khách hàng của chúng tôi về những thay đổi trong trạng thái của hồ sơ, những thay đổi trong cơ sở dữ liệu, trên trang web của chúng tôi, hoặc khi các dịch vụ hoặc tính năng mới được thêm vào. Như một phần của dịch vụ, Visa HQ.vn có thể gửi các thông báo bằng e-mail bất cứ khi nào có giảm giá đặc biệt, có sản phẩm mới, hoặc phát triển các tính năng mới. Danh sách e-mail của chúng tôi được bảo mật và không bao giờ bị bán hoặc cung cấp cho bên thứ ba.
  6. Thay đổi hoặc Sửa đổi thông tin của bạn. You can change or modify your profile at any time by using your customer ID (login) and password. This approach guaranties safety of your information. Please immediately report any unauthorized use of your customer ID (login) / password or computer equipment. VisaHQ.in is not responsible for any damage, loss or change of information resulting from an unauthorized use of your customer ID (login) /password or computer equipment.
3. Miễn trừ trách nhiệm. Sự liên lạc trên Internet cũng như các ứng dụng được sử dụng để cung cấp dịch vụ qua Internet có thể gặp sự rủi ro về bảo mật khác nhau. Trong mọi trường hợp Visa HQ.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào, trực tiếp hay gián tiếp, ngẫu nhiên hay cố tình, đặc biệt hay bị phạt, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trái phép, thay đổi, xóa hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin, bí mật hay không bí mật , dẫn đến do sự vi phạm trái phép vào hệ thống hoặc bất kỳ sự vi phạm bảo mật nào khác, hay do lỗi của hệ thống. Visa HQ.vn từ chối mọi bảo đảm liên quan đến phần cứng và phần mềm được sử dụng để cung cấp sự bảo mật và hỗ trợ trang web này bao gồm tất cả các bảo đảm, sự phù hợp ngầm định cho một mục đích cụ thể và những hậu quả ngẫu nhiên, đặc biệt, trực tiếp hoặc cố tình. Theo đó, Visa HQ.vn, cũng như các cán bộ và nhân viên, các đối tác, các chi nhánh, công ty con, người kế thừa và chuyển nhượng, và các đại lý bên thứ ba của nó sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp, chịu trách nhiệm theo bất cứ hình thức nào với bạn hoặc bất kỳ người nào khác cho bất kỳ điều không chính xác, sự lạm dụng, sai sót, sự ăn chặn của bên thứ ba, virus, hoặc các cuộc tấn công của hacker dẫn đến việc mất dữ liệu hoặc dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn đối với các sai sót hoặc gián đoạn trong việc truyền tải hoặc cung cấp dịch vụ. Visa HQ.vn chứa các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp chỉ cho mục đích thông tin và hỗ trợ trong việc định vị các nguồn tài nguyên Internet khác. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các quy định về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó.

4. Tóm tắt. Bằng cách truy cập trang web này và sử dụng các dịch vụ của nó, bạn đã đồng ý một cách vô điều kiện với các điều khoản của Tuyên bố về quyền riêng tư này cũng như các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản chi phối việc sử dụng trang web này và các dịch vụ của nó cũng như chi phối tất cả các thông tin do bạn và những người sử dụng khác của Visa HQ.vn cung cấp. Nếu bạn không đồng ý với tất cả hay bất kỳ điều khoản nào của Tuyên bố về quyền riêng tư này, xin vui lòng không sử dụng trang web.