Áo Đại sứ quán ở Vietnam

Austria Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
c/o "Prime Center", 53, Quang Trung, 8. Stock
Hai Ba Trung District
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+844-3943-3050
+844-3943-3053
+844-3943-3051
Fax
+844-3943-3055
Website URL
www.aussenministerium.at/hanoi
www.daisuquanao.org.vn
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Austria Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
27A Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+848-3827-5766
Fax
+848-3827-5827
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×