Belarus Đại sứ quán ở Vietnam

Belarus Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
Tay Ho district, To Ngoc Van, 66
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+844-37-192974
Fax
+844-37-197125
Website URL
http://vietnam.mfa.gov.by/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×