Bỉ Đại sứ quán ở Vietnam

Belgium Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
Hanoi Towers - 9th floor 49 Hai Ba Trung Street Hoan Kiem District
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+844-393-46180
+844-393-46179
Fax
+844-393-46183
Website URL
http://diplomatie.belgium.be/vietnam/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Belgium Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
No 105, Duong Van An Street, KP 5, Ward An Phu, District 2
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+848-628-18001
Fax
+848-628-18010
Website URL
http://diplomatie.belgium.be/vietnam/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×