Bỉ Đại sứ quán ở Vietnam

Belgium Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Hanoi Towers - 9th floor 49 Hai Ba Trung Street Hoan Kiem District
Hanoi
Vietnam
điện thoại+844-393-46180
+844-393-46179
Fax+844-393-46183
Email
địa chỉ
Website URLhttp://diplomatie.belgium.be/vietnam/
Report changes
×

Report changes

Belgium Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

No 105, Duong Van An Street, KP 5, Ward An Phu, District 2
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại+848-628-18001
Fax+848-628-18010
Email
địa chỉ
Website URLhttp://diplomatie.belgium.be/vietnam/
Report changes
×

Report changes