Botswana Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

Botswana Mission accredited to Đại sứ quán ở Beijing

Address
No.1 Dong San Jie, San Li Tun
100600
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65326898
Fax
+86-10-65326896
Website URL
www.botswanaembassy.com
Report changes
×

Report changes

×