Croatia Đại sứ quán ở Vietnam

Croatia Mission accredited to Đại sứ quán ở Kuala Lumpur

Địa chỉ nhà
No. 3, Jalan Mengkuang Off Jalan Ru, Off Jalan Ampang
55000
Kuala Lumpur
Malaysia
điện thoại
+60-3-42535340
Fax
+60-3-42535217
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×