Cộng hòa Séc Đại sứ quán ở Vietnam

Czech Republic Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
13 Chu Van An
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-8454131
+84-4-8454132
Fax
+84-4-8233996
Website URL
www.mzv.cz/hanoi
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Czech Republic Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
18 BIS/28 Nguyen Thi Minh Khai, Quan 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-8-8290585
Fax
+84-8-8226043
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×