Ethiopia Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

Ethiopia Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Address
No 3, Xiu Shui Nan Jie, Jian Guo Men Wai
PO Box 100600
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65325258
+86-10-65325318
Fax
+86-10-65325591
+86-10-65327904
Website URL
www.ethiopiaemb.org.cn
Report changes
×

Report changes

×