Hy Lạp Đại sứ quán ở Vietnam

Greece Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

27-29 Αu Co, Tay Ho District
Hanoi
Vietnam
điện thoại+844-371-52254
+844-371-52263
Fax+844-371-52253
Email
địa chỉ
Website URLwww.mfa.gr/hanoi
Report changes
×

Report changes

Greece Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

44 Hoang Dieu Str. Dist. 4
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại+84-8-39400762
+84-8-38254279
Fax+84-8-38254278
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes