Hong Kong Đại sứ quán ở Vietnam

Hong Kong Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

46 Hoang Dieu Road
P.O.BOX 13
Hanoi
Vietnam
điện thoại+844-845-3736
+844-903441338
+844-823-5569
Fax+844-823-2826
+844-734-1181
Email
địa chỉ
Website URLhttp://vn.china-embassy.org
Report changes
×

Report changes

Hong Kong Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

175 Hai Ba Trung St,District 1
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại+848-829-2457
Fax+848-829-5009
+848-823-1142
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes