Iceland Đại sứ quán ở Vietnam

Iceland Mission accredited to Đại sứ quán ở Beijing

Landmark Tower 1 #802, 8 Dongsanhuan Bei Lu
100004
Beijing
China
điện thoại+86-10-65907795
+86-10-65907796
Fax+86-10-65907801
Email
địa chỉ
Website URLhttp://www.iceland.is/iceland-abroad/cn
Report changes
×

Report changes

Iceland Consulate Đại sứ quán ở Hanoi

3rd Floor, OceanBank Building, Lang Ha Street
Hanoi
Vietnam
điện thoại+4-3772-6789
Fax+4-3772-6959
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes

Iceland Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

80 Nguyen Dinh Chieu, Q1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại+8-382-7442
Fax+8-3827-4461
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes