Iceland Đại sứ quán ở Vietnam

Iceland Mission accredited to Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
Landmark Tower 1 #802, 8 Dongsanhuan Bei Lu
100004
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65907795
+86-10-65907796
Fax
+86-10-65907801
Website URL
http://www.iceland.is/iceland-abroad/cn
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Iceland Consulate Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
3rd Floor, OceanBank Building, Lang Ha Street
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+4-3772-6789
Fax
+4-3772-6959
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Iceland Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
80 Nguyen Dinh Chieu, Q1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+8-382-7442
Fax
+8-3827-4461
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×