Ireland Đại sứ quán ở Vietnam

Ireland Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
2nd Floor, Sentinel Place,41A Ly To,Hoan Kiem District
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+844-3974-3291
Fax
+844-3974-3295
Website URL
www.embassyofireland.vn
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Ireland Visa
Đăng ký xin Ireland Visa trực tuyến
×