Israel Đại sứ quán ở Vietnam

Israel Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
68 Nguyen Thai Hoe Sr.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+844-3843-3140
Fax
+844-3843-5760
Website URL
http://embassies.gov.il/hanoi/Pages/default.aspx
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×