Latvia Đại sứ quán ở Vietnam

Latvia Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
Unit 71, Green Land Garden No 1A Green Land Road
100016
Chaoyang District
Beijing
China
điện thoại
+86-10-6433-3863
Fax
+86-10-6433-3810
Website URL
http://www.latvianembassy.org.cn/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×