Luxembourg Đại sứ quán ở Vietnam

Luxembourg Đại sứ quán Đại sứ quán ở Bangkok

Địa chỉ nhà
Q House Lumpini 17th Floor
1 South Sathorn Road
Tungmahamek Sathorn
10120
Bangkok
Thailand
điện thoại
+66-2-677-7360
Fax
+66-2-677-7364
Website URL
http://bangkok.mae.lu
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Luxembourg Consulate Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
Pacific Place — Suite 1403
83B Ly Thuong Kiet
Hoan Kiem
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-394-61416
Fax
+84-4-394-61415
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×