North Macedonia Đại sứ quán ở Vietnam

North Macedonia Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

No.3-2-21 San Li Tun Diplomatic Compound
100600
Beijing
China
điện thoại+86-10-6532-7846
Fax+86-10-6532-7847
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes