North Macedonia Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

North Macedonia Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Address
No.3-2-21 San Li Tun Diplomatic Compound
100600
Beijing
China
điện thoại
+86-10-6532-7846
Fax
+86-10-6532-7847
Report changes
×

Report changes

×