1. VisaHQ.vn
  2. Đại sứ quán
  3. Malaysia Đại sứ quán ở Vietnam


Malaysia Đại sứ quán ở Vietnam

Malaysia visa is Bắt buộc cho

Malaysia Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

43 - 45 Dien Bien Phu Street
Ba Dinh District
Hanoi
Vietnam
điện thoại+844-3734-3849
+844-3734-3836
Fax+844-3734-3832
Email
địa chỉ
Website URLhttp://www.kln.gov.my/web/vnm_hanoi/home
Report changes
×

Report changes

Malaysia Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

2102-2104, Me Linh Point Tower
No. 2, Ngo Duc Ke Street
Distric 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại+848-829-9023
+848-829-3132
Fax+848-829-9027
Email
địa chỉ
Website URLhttp://www.kln.gov.my/web/vnm_ho-chi-minh-city/home
Report changes
×

Report changes