Mali Đại sứ quán ở Vietnam

Mali Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
8 Dongsi Jie, Sanlitun
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65321704
+86-10-65321687
+86-10-65321618
Fax
+86-10-65321618
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×