Malta Đại sứ quán ở Vietnam

Malta Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
12th Floor - Petro Vietnam Tower, 5 Le Duan st.
District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+848-540-46868
Fax
+848-540-46969
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×