Martinique Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

Martinique Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Address
57 Tran Hung Dao Str.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-3944-5700
Fax
+84-4-3944-5717
Website URL
www.ambafrance-vn.org
Report changes
×

Report changes

Martinique Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

Address
27 Nguyen Thi Minh Khai Str.
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8-35-206800
Fax
+84-8-35-206819
+84-8-35-206829
Website URL
www.consulfrance-hcm.org
Report changes
×

Report changes

×