Hà Lan Đại sứ quán ở Vietnam

Netherlands Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Daeha Business Center, 6th Fl, 360 Kim Ma Str.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại+84-4-831-5650
Fax+84-4-831-5655
Email
địa chỉ
Website URLwww.netherlands-embassy.org.vn
Report changes
×

Report changes

Netherlands Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

Saigon Tower, Suite 901, 29 Le Duan Blvd. District I
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại+84-8-823-5932
Fax+84-8-829-2414
Email
địa chỉ
Website URLwww.netherlands-embassy.org.vn
Report changes
×

Report changes