Hà Lan Đại sứ quán ở Vietnam

Netherlands Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
Daeha Business Center, 6th Fl, 360 Kim Ma Str.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-831-5650
Fax
+84-4-831-5655
Website URL
www.netherlands-embassy.org.vn
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Netherlands Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

Địa chỉ nhà
Saigon Tower, Suite 901, 29 Le Duan Blvd. District I
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8-823-5932
Fax
+84-8-829-2414
Website URL
www.netherlands-embassy.org.vn
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×