New Caledonia Đại sứ quán ở Vietnam

New Caledonia Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

57 Tran Hung Dao Str.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại+84-4-3944-5700
Fax+84-4-3944-5717
Email
địa chỉ
Website URLwww.ambafrance-vn.org
Report changes
×

Report changes

New Caledonia Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

27 Nguyen Thi Minh Khai Str.
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại+84-8-35-206800
Fax+84-8-35-206819
+84-8-35-206829
Email
địa chỉ
Website URLwww.consulfrance-hcm.org
Report changes
×

Report changes