Bắc Triều Tiên Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

North Korea Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Address
25 Cao Ba Qrt. Str.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-8233008
Fax
+84-4-8231221
Report changes
×

Report changes

×