Bắc Triều Tiên Đại sứ quán ở Vietnam

North Korea Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
25 Cao Ba Qrt. Str.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-8233008
Fax
+84-4-8231221
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×