Na Uy Đại sứ quán ở Vietnam

Norway Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
Hanoi Tower, 8th floor,49 Hai Ba Trung Street,Hoan Kiem District,
P.O. Box G.P.O. Box 296
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+844-3974-8900
Fax
+844-3974-3301
Website URL
http://www.norway.org.vn/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Norway Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
Somerset Chancellor Court, 5th Floor
21-23 Nguyen Thi Minh Khai Street
District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+848-3822-1696
Fax
+848-3827-2696
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×