Philippines Đại sứ quán ở Vietnam

Philippines Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
27-B Tran Hung Dao Street
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+844-3943-7873
+844-3943-3849
+844-3943-4493
+844-3943-7948
+844-3943-9826
Fax
+844-3943-5760
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Philippines Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Mihn City

Địa chỉ nhà
40-5 Pham Viet Chahn St., Ward 19, Binh Thanh, District
Ho Chi Mihn City
Vietnam
điện thoại
+848-3518-0045
Fax
+848-3518-0047
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×