Philippines Đại sứ quán ở Vietnam

Philippines Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

27-B Tran Hung Dao Street
Hanoi
Vietnam
điện thoại+844-3943-7873
+844-3943-3849
+844-3943-4493
+844-3943-7948
+844-3943-9826
Fax+844-3943-5760
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes

Philippines Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Mihn City

40-5 Pham Viet Chahn St., Ward 19, Binh Thanh, District
Ho Chi Mihn City
Vietnam
điện thoại+848-3518-0045
Fax+848-3518-0047
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes