Ba Lan Đại sứ quán ở Vietnam

Poland Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
3 Chua Mot Cot
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+844-384-52027
Website URL
www.hanoi.msz.gov.pl
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×