Romania Đại sứ quán ở Vietnam

Romania Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
5 Le Hong Phong Str.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-845-2014
Fax
+84-4-843-0922
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Romania Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
Strada Dang Van Ngu nr.33/5°, districtul Phu Nhuan
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-8-282-9226
Fax
+84-8-991-0896
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×