Romania Đại sứ quán ở Vietnam

Romania Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

5 Le Hong Phong Str.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại+84-4-845-2014
Fax+84-4-843-0922
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes

Romania Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Strada Dang Van Ngu nr.33/5°, districtul Phu Nhuan
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại+84-8-282-9226
Fax+84-8-991-0896
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes