Nga Đại sứ quán ở Vietnam

Russia Đại sứ quán

in Ha Noi
191 La Thanh Rd.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại+84-4-3833-69-91
+84-4-3833-69-92
+84-4-3833-69-96
Fax+84-4-3833-69-95
Email
địa chỉ
Website URLhttp://www.vietnam.mid.ru
Report changes
×

Report changes

Russia Consulate

in Da Nang
22 Tran Phu Str.
Da Nang
Vietnam
điện thoại+8-104-84511-382-23-80
+8-104-84511-381-85-28
Fax+8-104-84-511-381-85-27
Email
địa chỉ
Website URLwww.rusconsdanang.mid.ru
Report changes
×

Report changes

Russia Consulate

in Ho Chi Minh
40 Ba Huyen Than Quan Str.
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại+84-8-930-3936
Fax+84-8-930-3937
Email
địa chỉ
Website URLwww.rusconshcm.mid.ru
Report changes
×

Report changes