Nga Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

Russia Đại sứ quán

Address
in Ha Noi
191 La Thanh Rd.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-3833-69-91
+84-4-3833-69-92
+84-4-3833-69-96
Fax
+84-4-3833-69-95
Website URL
http://www.vietnam.mid.ru
Report changes
×

Report changes

Russia Consulate

Address
in Da Nang
22 Tran Phu Str.
Da Nang
Vietnam
điện thoại
+8-104-84511-382-23-80
+8-104-84511-381-85-28
Fax
+8-104-84-511-381-85-27
Website URL
www.rusconsdanang.mid.ru
Report changes
×

Report changes

Russia Consulate

Address
in Ho Chi Minh
40 Ba Huyen Than Quan Str.
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8-930-3936
Fax
+84-8-930-3937
Website URL
www.rusconshcm.mid.ru
Report changes
×

Report changes

×