Saudi Arabia Đại sứ quán ở Vietnam

Saudi Arabia Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
48A Tran Phu street. Ba dinh distict
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-437-264373
+84-437-264376
+84-438-489697
Fax
+84-437-264374
Website URL
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/vietnam
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×