Singapore Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

Singapore visa is Bắt buộc cho

Mostly requested by citizens of Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan

Singapore Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Address
Chancery No. 41 & 43, Tran Phu Street
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-438-489168
+84-438-489170
Fax
+84-438-489178
+84-438-489181
Website URL
http://www.mfa.gov.sg/hanoi
Report changes
×

Report changes

Singapore Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Address
The Saigon Centre, Level 8
65 Le Loi Boulevard, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-838-225174
Fax
+84-839-142938
Website URL
http://www.mfa.gov.sg/hochiminhcity
Report changes
×

Report changes

×