Nam Phi Đại sứ quán ở Vietnam

South Africa Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

3rd Floor, Central Building, 31 Hai Ba Trung Street
PO Box 102
Hanoi
Vietnam
điện thoại+84-4-3936-2000
Fax+84-4-3936-1991
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes

South Africa Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

19 Phuc Khac Khoan Street
District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại+84-8-3823-8556
Fax
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes