Nam Phi Đại sứ quán ở Vietnam

South Africa Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
3rd Floor, Central Building, 31 Hai Ba Trung Street
PO Box 102
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-3936-2000
Fax
+84-4-3936-1991
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

South Africa Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
19 Phuc Khac Khoan Street
District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-8-3823-8556
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×