Tây Ban Nha Đại sứ quán ở Vietnam

Spain Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
4, Le Hong Phong,
Ba Dinh District
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-771-5207
Fax
+84-4-771-5206
Report changes
×

Report changes

Spain Visa
Apply for Tây Ban Nha Visa Online
×