Sudan Đại sứ quán ở Vietnam

Sudan Đại sứ quán

Địa chỉ nhà
No.1, Lane 9, Dang Thai Mai St., Tay Ho,
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+ 84-4-3718-5911
+84-4-3718-5910
Website URL
http://www.sudanembassyhanoi.vn
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×