Thụy Sĩ Đại sứ quán ở Vietnam

Switzerland Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
15th Fl. Hanoi Central Office Bldg., 44B Ly Thuong Kiet Str.
PO Box 42
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-934-6589
Fax
+84-4-934-6591
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Switzerland Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
42 Giang Van Minh Street
An Phu Ward, District 2
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-8-374-46996
Fax
+84-8-374-46990
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×