Thụy Sĩ Đại sứ quán ở Vietnam

Switzerland Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

15th Fl. Hanoi Central Office Bldg., 44B Ly Thuong Kiet Str.
PO Box 42
Ha Noi
Vietnam
điện thoại+84-4-934-6589
Fax+84-4-934-6591
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes

Switzerland Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

42 Giang Van Minh Street
An Phu Ward, District 2
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại+84-8-374-46996
Fax+84-8-374-46990
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes