Thổ Nhĩ Kỳ Đại sứ quán ở Vietnam

Turkey Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
4 Da Tuong Str., 4th Fl., North Star Bldg.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+844-822-2460
+844-822-2423
+844-822-2424
Fax
+844-822-2458
Website URL
http://hanoi.emb.mfa.gov.tr
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×