Thổ Nhĩ Kỳ Đại sứ quán ở Vietnam

Turkey Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

4 Da Tuong Str., 4th Fl., North Star Bldg.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại+844-822-2460
+844-822-2423
+844-822-2424
Fax+844-822-2458
Email
địa chỉ
Website URLhttp://hanoi.emb.mfa.gov.tr
Report changes
×

Report changes