1. VisaHQ.vn
  2. Đại sứ quán
  3. Uganda Đại sứ quán ở Vietnam


Uganda Đại sứ quán ở Vietnam

Uganda Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

5 Sanlitun Dong Jie, Sanlitun
Beijing
China
điện thoại+86-10-65321708
Fax+86-10-65322242
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes

Uganda Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

5 Sanlitun Dong Jie, Sanlitun
Beijing
China
điện thoại+86-10-65321708
Fax+86-10-65322242
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes