Uganda Đại sứ quán ở Vietnam

Uganda Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
5 Sanlitun Dong Jie, Sanlitun
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65321708
Fax
+86-10-65322242
Report changes
×

Report changes

Uganda Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
5 Sanlitun Dong Jie, Sanlitun
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65321708
Fax
+86-10-65322242
Report changes
×

Report changes

×