Tiểu các Vương Quốc Ả rập thống nhất Đại sứ quán ở Vietnam

United Arab Emirates Đại sứ quán Đại sứ quán ở HaNoi

Địa chỉ nhà
No. 44/3 Van Bao St.– PHUC Diplomatic compound- Ba Dinh District
HaNoi
Vietnam
điện thoại
+844-372-64545
Fax
+844-372-62020
Website URL
http://www.uae-embassy.ae/embassies/vn
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Apply for Tiểu các Vương Quốc Ả rập thống nhất Visa Online
×