Tiểu các Vương Quốc Ả rập thống nhất Đại sứ quán ở Vietnam

United Arab Emirates Đại sứ quán Đại sứ quán ở HaNoi

No. 44/3 Van Bao St.– PHUC Diplomatic compound- Ba Dinh District
HaNoi
Vietnam
điện thoại+844-372-64545
Fax+844-372-62020
Email
địa chỉ
Website URLhttp://www.uae-embassy.ae/embassies/vn
Report changes
×

Report changes

Apply for Tiểu các Vương Quốc Ả rập thống nhất Visa Online