Uruguay Đại sứ quán ở Vietnam

Uruguay Đại sứ quán

in Hanoi
No. 61 Ly Thuong Kiet Str.,
Hoan Kiem Distr.,
Hanoi
Vietnam
điện thoại+84 24-371-88047
+84 24-371-88048
Fax
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes