Uruguay Đại sứ quán ở Vietnam

Uruguay Đại sứ quán

Địa chỉ nhà
in Hanoi
No. 61 Ly Thuong Kiet Str.,
Hoan Kiem Distr.,
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84 24-371-88047
+84 24-371-88048
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×