Venezuela Đại sứ quán ở Vietnam

Venezuela Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
No. 10,Ho Tay Lake side road
Thuy Khue (378/58) street
Tay Ho District
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+844-375-92788
+844-375-92789
Fax
+844-375-92728
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×