Argentina Đại sứ quán ở Vietnam

Argentina Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
4th Floor, Sentinel Place, 41A Ly Thai To St, Hoan Kiem Lake Dist
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+844-383-15262
+844-383-15263
Fax
+844-383-15577
Website URL
http://eviet.cancilleria.gov.ar/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Apply for Argentina Visa Online
×