Argentina Visa

Argentina Visa

permanent resident?
Tourist E-visa ETA
bắt buộc


Điền thông tin Argentina tourist e-visa eta mẫu xin trực tuyến

và cung cấp các bản sao kỹ thuật số của các tài liệu sau:

a
Scanned copy of Vietnam passport. A clear scan of all the pages, including pages containing US visa, of your valid, signed passport. If US visa is in the old passport, please provide copies of all passport pages as well.
b
Itinerary. Copy of confirmed tickets showing entry and exit to and from Argentina.

Lệ phí tourist e-visa eta Argentina cho công dân Vietnam

Nhập cảnh nhiều lần
  • Hiệu lực: up to 3 months
  • Xử lý: 20 ngày làm việc
  • Tổng chi phí: 109.00 
    Argentina visa help
    Cost calculation
    Phí Đại sứ quán: 50.00 Xử lý: 59.00: 0.00 Tổng chi phí: 109.00
Thời gian lưu trú tối đa ở Argentina: 90 days  
Argentina visa help Maximum nghỉ đề cập đến số ngày cho phép trên một lần duy nhất.
Thời gian lưu trú tối đa ở Argentina: 90 days
Argentina visa help Maximum nghỉ đề cập đến số ngày cho phép trên một lần duy nhất.
Yêu cầu có visa Argentina cho các công dân của Vietnam. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ nơi gần nhất Argentina Đại sứ quán.This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to

Được xem gần đây

Tất cả các yêu cầu thị thực bạn muốn nghiên cứu sẽ xuất hiện ở đây để dễ dàng truy cập.

Các nguồn Hữu ích

Argentina thông tin lữ hành