Ấn Độ Visa

Ấn Độ Visa

permanent resident?
E-Visa
bắt buộc


Yêu cầu e-visa Ấn Độ cho các công dân Vietnam

Rất tiếc, tại thời điểm này, VisaHQ không cung cấp dịch vụ xin e-visa đến Ấn Độ.

Các bước mà bạn có thể thực hiện:

 • Kiểm tra thời gian hiệu lực của hộ chiếu và số trang visa còn trống

 • Liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán gần nhất của Ấn Độ

  Tận dụng lợi thế của cơ sở dữ liệu đại sứ quán và lãnh sự quán bao quát của chúng tôi để tìm nơi gần nhất. Sau khi liên lạc với đại sứ quán hãy xác nhận các giấy tờ cần thiết, thời gian cần để xử lý visa và liệu lãnh sự quán có chấp nhận hồ sơ xin visa gửi qua đường bưu điện hay không.

 • Yêu cầu có visa Ấn Độ cho các công dân của Vietnam. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ nơi gần nhất Ấn Độ Đại sứ quán.  This information is available at website.
  No worries, we did it for your convenience.

  Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
  Go to

  Được xem gần đây

  Tất cả các yêu cầu thị thực bạn muốn nghiên cứu sẽ xuất hiện ở đây để dễ dàng truy cập.

  Các nguồn Hữu ích

  Ấn Độ thông tin lữ hành