Cập nhật lần cuối: July 26, 2023

XIN HÃY ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG VisaHQ.vn

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẰNG VIỆC GỬI HOẶC CHUYỂN HỘ CHIẾU, ĐƠN XIN, CÁC GIẤY TỜ KHÁC CỦA BẠN ĐẾN VisaHQ.vn BẠN THỪA NHẬN ĐÃ ĐỌC VÀ CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY VÀ ĐỒNG Ý KHÔNG VI PHẠM CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đã thể hiện rằng bạn đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện cùng Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản ghi trong bản thoả thuận này hoặc không hài lòng với trang web xin hãy gửi những khiếu nại của bạn trực tiếp vào trang Liên hệ. Việc không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này có thể dẫn đến hành động và cưỡng chế pháp lý đối với khả năng truy cập vào trang web của bạn. Bất kỳ lúc nào, VisaHQ.vn cũng có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện. Hãy tiếp tục xem xét thỏa thuận này bất cứ khi nào truy cập hoặc sử dụng trang web.

Chính sách hoàn tiền. Nếu vì bất kỳ lý do nào đó bạn muốn hủy bỏ một dịch vụ trước khi hộ chiếu và các giấy tờ đi kèm khác được nhận bởi VisaHQ.vn bạn có thể làm như vậy mà không bị phạt tiền hoặc bị tính phí do sử dụng chức năng Hủy/Xóa trong tài khoản của bạn khi đăng nhập hoặc bởi việc gọi đến đường dây dịch vụ của chúng tôi. Bạn sẽ nhận được khoản hoàn lại đầy đủ bất kỳ khoản phí đã thanh toán nào cho dịch vụ đặc biệt này và cho sự vận chuyển quay lại (nếu trả trước). Tuy nhiên, nếu bạn quyết định hủy bỏ sau khi VisaHQ.vn đã nhận được hộ chiếu và các tài liệu đi kèm của bạn thì bạn sẽ không được hoàn trả lệ phí và dịch vụ vẫn sẽ được hoàn tất. Không có phí dịch vụ, phí đại sứ quán, phí chuyển phát, phí vận chuyển hoặc bất kỳ phần nào trong đó sẽ được hoàn trả sau khi các tài liệu đã được nhận và quá trình xin visa đã bắt đầu.

Bạn có thể hủy bỏ bằng cách sử dụng chức năng Hủy/Bỏ trong tài khoản của bạn khi đăng nhập hoặc gọi đường dây dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, tất cả các khoản hoàn tiền chỉ có thể được xử lý trở lại cùng phương thức thanh toán ban đầu. VisaHQ.vn không thể xử lý hoàn tiền cho các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng đã qua 3 tháng dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong trường hợp như vậy, VisaHQ.vn có thể cung cấp một tín dụng cửa hàng áp dụng cho các ứng dụng trong tương lai được gửi qua VisaHQ.vn. Tín dụng không thể áp dụng cho các ứng dụng được gửi qua các cơ quan khác hoặc ứng dụng được gửi trực tiếp đến Lãnh sự quán.

50% phí dịch vụ sẽ được giữ lại cho việc hủy đơn đặt hàng tư vấn sau khi xử lý các đơn đăng ký. Không có hoàn trả cho các đơn đăng ký đã hoàn thành.

Thời gian xử lý. Thời gian xử lý thị thực và hộ chiếu của VisaHQ.vn là tương đối và dựa trên thời gian xử lý được cung cấp bởi Lãnh sự quán trong những hoàn cảnh thông thường. Thời gian xử lý phải được tính toán bắt đầu ngày làm việc tiếp theo của ngày gửi công văn cho VisaHQ.vn đối với các tùy chọn xử lý "Trong ngày" và "Ngày hôm sau". Đối với các tùy chọn xử lý khác thời gian phải được tính bắt đầu từ ngày sau khi nộp hồ sơ cho Đại sứ quán. Cơ quan lãnh sự Mỹ có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung và có thể trì hoãn và / hoặc từ chối xử lý theo quyết định của họ mà không cần giải thích thêm. VisaHQ.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, hủy bỏ, thiệt hại tài chính và các thiệt hại khác do sự từ chối hoặc chậm trễ trong xử lý. Không phí dịch vụ, phí đại sứ quán, lệ phí chuyển phát, chi phí vận chuyển hoặc bất kỳ phần nào trong đó sẽ được hoàn trả do sự chậm trễ hoặc từ chối dịch vụ.

Lệ phí và các khoản thanh toán. Bạn đồng ý rằng thẻ tín dụng của bạn sẽ được tính phí ngay lập tức sau khi việc xác minh trực tuyến diễn ra. Bạn đồng ý trả tất cả các phí và lệ phí cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi VisaHQ.vn hoặc bởi bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác thông qua VisaHQ.vn. Bạn phải thanh toán tất cả các loại thuế và chi phí vận chuyển được áp dụng liên quan đến việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác. Yêu cầu và lệ phí liên quan đến việc xử lý hộ chiếu và thị thực có thể thay đổi, bao gồm, nhưng không giới hạn, lệ phí lãnh sự Đại sứ quán, các mẫu khai và tài liệu cần thiết cho việc cấp thị thực, cái mà có thể thay đổi mà không báo trước.

Vận chuyển. VisaHQ.vn không cung cấp phương thức vận chuyển trừ khi có hướng dẫn khác hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Đôi khi tài liệu bị hư hỏng hoặc mất trong quá trình vận chuyển. VisaHQ.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào xảy ra trong khi sản phẩm đang ở trong sở hữu của khách hàng hoặc trong quá trình vận chuyển. VisaHQ.vn khuyến khích mạnh mẽ khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển cung cấp theo dõi thời gian thực của các gói hàng đang vận chuyển. VisaHQ.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố hoặc sai sót nào của các công ty vận chuyển trong việc giao hàng, giao hàng đúng hẹn, theo dõi, xác định vị trí và bảo quản an toàn các gói hàng. VisaHQ.vn không thể và không đảm bảo bất kỳ yêu cầu hoặc cam kết nào được đưa ra bởi các công ty vận chuyển về chất lượng dịch vụ, giao hàng đúng hẹn, sẵn có dịch vụ và các yêu cầu khác.

Mô tả dịch vụ. VisaHQ.vn cố gắng hết sức để mô tả một cách chính xác tất cả các dịch vụ xuất hiện trên trang web. Tuy nhiên, VisaHQ.vn không đảm bảo rằng tất cả các tuyên bố, định nghĩa và mô tả là mới nhất, hoàn hảo, chính xác nhất và không có lỗi. Lãnh sự quán thường xuyên thay đổi các yêu cầu và phí dịch vụ của họ mà không báo trước và những thay đổi có thể có hiệu lực ngay lập tức. Trong trường hợp như vậy, bất kỳ mô tả nào về dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin trên trang web của chúng tôi đều trở nên lỗi thời hoặc không chính xác, bạn phải đồng ý miễn trừ VisaHQ.vn khỏi bị tổn hại. Bạn sẽ không bắt VisaHQ.vn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả sự không chính xác hoặc sai sót trong mô tả dịch vụ, giá cả, thời gian xử lý, ngày xử lý, và các thông tin khác được cung cấp trên trang web VisaHQ.vn.

Dịch vụ. Yêu cầu và lệ phí liên quan đến việc xử lý hộ chiếu và thị thực có thể thay đổi mà không báo trước. Mẫu kê khai và các tài liệu bổ sung cần thiết cho việc cấp thị thực có thể thay đổi mà không báo trước. Lãnh sự và quan chức của Cơ quan cấp Hộ chiếu Hoa Kỳ có thể yêu cầu tài liệu bổ sung theo quyết định của họ. Họ cũng có thể từ chối cấp giấy thông hành, visa, hộ chiếu mà không tiết lộ lý do họ từ chối. Thời gian xử lý thị thực và hộ chiếu được công bố bởi VisaHQ.vn là tương đối dựa trên điều kiện thông thường, và được coi là đáng tin cậy trong nhiều trường hợp nhưng không được bảo đảm. VisaHQ.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, hủy bỏ, thiệt hại tài chính và các thiệt hại khác do sự từ chối hoặc chậm trễ trong quá trình xử lý. VisaHQ.vn có quyền từ chối xử lý tài liệu vì bất cứ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc tài liệu không đầy đủ, không đủ thời gian xử lý, hoặc các trường hợp bất thường.

Tính riêng tư. Hãy chú ý vào Tuyên bố về quyền Riêng tư, của chúng tôi, theo đó bạn cũng đồng ý bị ràng buộc khi sử dụng trang web này. Tuyên bố về quyền riêng tư là một phần của thỏa thuận này.

Liên hệ. Bằng cách sử dụng trang web này và các dịch vụ của chúng tôi bạn cho phép VisaHQ.vn liên hệ với bạn thông qua email, tin nhắn, hoặc các hình thức liên lạc điện tử hay không điện tử khác cho tất cả các mục đích bao gồm cả phân phối các tài liệu quảng cáo và tiếp thị.

An ninh. Bằng cách gửi đăng ký và mẫu đơn xin, bạn xác nhận rằng thông tin mà bạn cung cấp là đúng và chính xác. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật Tên người dùng (tên đăng nhập) và mật khẩu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng ID người dùng (tên đăng nhập) của bạn, dù có hoặc không được phép của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bất kỳ sự sử dụng trái phép ID người dùng hoặc mật khẩu của bạn. Vui lòng tham khảo Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi, nó định hướng cho các thông tin được gửi và phân phối.

Sở hữu trí tuệ. Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với chữ, nội dung, hình ảnh, đồ họa, phần mềm ứng dụng, đều được bảo vệ như sản phẩm của tập thể bởi quyền tác giả, thương hiệu hàng hoá, thương hiệu dịch vụ, các điều ước quốc tế và / hoặc các quyền và luật sở hữu khác của Mỹ và các nước khác . Tất cả logo, hình ảnh, thiết kế trang web, chữ, đồ họa, phần mềm, mã HTML được sử dụng để tạo ra các trang web trên VisaHQ.vn, là tài sản duy nhất của VisaHQ.vn và không được sao chép, phóng tác, phác thảo, vẽ, hoặc tái tạo ở bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của VisaHQ.vn. Tất cả các nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu, tên hay logo, bài báo riêng lẻ khác, cột và các thành tố khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. VisaHQ.vn không chịu trách nhiệm cho các nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu, tên hoặc logo, bài báo, cột, và các thành tố khác có thể đã đăng ký bản quyền hoặc có thể là thương hiệu và / hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chủ sở hữu tương ứng của họ.

Quyền tác giả và tuân thủ luật Thương hiệu. VisaHQ.vn tiến hành tất cả các bước cần thiết để đảm bảo việc tuân thủ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Do đó bạn đồng ý miễn trừ VisaHQ.vn khỏi bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cáo buộc và đồng ý thông báo cho VisaHQ.vn ngay lập tức về bất kỳ vi phạm hoặc nghi ngờ nào khi phát hiện bằng văn bản. Bạn cũng đồng ý cho phép VisaHQ.vn đủ thời gian để điều tra và giải đáp bất cứ hành vi vi phạm hoặc lời buộc tội nào trước khi tiến hành hành động pháp lý.

Bồi thường. Bạn sẽ phải bồi thường, miễn trừ, và tự bào chữa bằng chi phí của riêng bạn VisaHQ.vn, cán bộ, giám đốc, đại lý, và nhân viên khỏi tất cả đơn từ, khiếu nại, yêu cầu và trách nhiệm pháp lý ở bất kỳ hình thức nào, bao gồm chi phí và lệ phí phát sinh từ hành vi vi phạm các Điều khoản và Điều kiện của bạn, nhân viên, đại lý, nhà thầu phụ, hoặc bất cứ ai sử dụng máy tính/tài khoản người dùng của bạn. Yêu cầu này áp dụng đối với các khiếu nại hoặc trách nhiệm của bất kỳ bên thứ ba phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ thông tin đã cấp bằng sáng chế hoặc đã đăng ký bản quyền hoặc vì bất cứ lý do nào khác. Bạn đồng ý chi trả bất kỳ và tất cả các chi phí, thiệt hại và lệ phí, bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư và các chi phí dùng để chống án hoặc phát sinh bởi hoặc liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, đơn kiện và/hoặc hành động hoặc nguyên do gây ra hành động như vậy.

Chấm dứt. Bạn đồng ý rằng VisaHQ.vn có quyền chấm dứt khả năng bạn truy cập trang web này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bạn không được buộc trách nhiệm cho VisaHQ.vn cho bất kỳ thiệt hại nào. VisaHQ.vn có quyền từ chối xử lý hồ sơ vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc tài liệu không đầy đủ, không đủ thời gian xử lý, hoặc trường hợp bất thường.

Liên kết. Trang web này có chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba. Các liên kết này được cung cấp chỉ cho mục đích thông tin và hỗ trợ trong việc định vị các nguồn tài nguyên Internet khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác của thông tin, các ý kiến ​​hoặc tuyên bố đưa ra, của bất kỳ trang web bên thứ ba nào liên kết với chúng tôi hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một trang web được liên kết.

Giới hạn sử dụng. Trang web này được thiết kế để sử dụng cho người trên 18 tuổi. Nó không được sử dụng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc dưới bất kỳ hình thức nào không phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện. Bạn không được sử dụng trang web này cho bất kỳ lý do nào khác ngoài mục đích dự định của nó. Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin nào cho trang web chúng tôi, thì có nghĩa rằng bạn đã đồng ý không gửi hoặc chuyển các chương trình đa cấp hoặc thư dây chuyền, virus hay các thành phần gây hại khác, bất cứ thứ gì vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn tới bản quyền và thương hiệu, nói xấu, lạm dụng, bôi nhọ, bất hợp pháp, khiêu dâm, đe dọa, quấy rối, gian lận, độc hại, hoặc có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi được coi là vi phạm tội hình sự, dẫn tới trách nhiệm dân sự, hay nói cách khác là vi phạm pháp luật. BẠN KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP, TÁI CHẾ, TÁI BIÊN TẬP, THÁO DỠ, PHÂN PHỐI, XUẤT BẢN, HIỂN THỊ, THỰC HIỆN, SỬA ĐỔI, ĐĂNG, TẠO CÁC TÁC PHẨM SỬA ĐỔI, TÁI TUẦN HOÀN, CHUYỂN GIAO HOẶC HOẶC BẰNG BẤT CỨ CÁCH NÀO KHAI THÁC BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB NÀY, HÌNH ẢNH VÀ TÀI LIỆU KHÁC CỦA TRANG WEB, HOẶC BẤT CỨ PHẦN DỊCH VỤ ĐỂ BÁN NÀO, HOẶC PHÂN PHỐI MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHẤP THUẬN TRƯỚC BẰNG VĂN BẢN CỦA VisaHQ.vn.

Miễn trừ trách nhiệm. Tất cả thông tin trên trang web này được đưa ra mà không có sự bảo đảm bất kể là tuyên bố hay ngụ ý, về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin, tính phù hợp cho một sự sử dụng cụ thể hoặc một mục đích, bao gồm sự bảo hành thương mại, tiêu đề, không vi phạm hoặc điều khác. Trong mọi trường hợp VisaHQ.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào, trực tiếp hay gián tiếp, ngẫu nhiên hay cố tình, đặc biệt hoặc bị phạt, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc khả năng không thể sử dụng trang web này. Do đó VisaHQ.vn từ chối mọi bảo đảm liên quan đến phần cứng và phần mềm được sử dụng để hỗ trợ trang web này bao gồm tất cả các bảo đảm ngầm định, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và những hậu quả ngẫu nhiên, đặc biệt, trực tiếp hoặc theo dây chuyền. Theo đó, VisaHQ.vn, cán bộ và nhân viên của VisaHQ.vn, đối tác, chi nhánh, công ty con, người kế thừa và chuyển nhượng, và các đại lý bên thứ ba của VisaHQ.vn sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp chịu trách nhiệm, dưới bất kì hình thức nào, với bạn hoặc bất kỳ người nào khác cho bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót nào hoặc thiếu sót nào trong dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn đối với sự chậm trễ, sai sót hoặc bị gián đoạn trong việc chuyển giao hoặc cung cấp dịch vụ, sản phẩm, hoặc những mất mát, hoặc thiệt hại phát sinh vì bất kỳ lý do nào do việc không thực hiện gây ra. VisaHQ.vn không bảo đảm hoặc đại diện phát ngôn cho bất cứ loại nào liên quan đến thông tin, yêu cầu, hạn chế, chất lượng, nội dung, chủ đề, phong cách, và các diễn đạt được đưa ra trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ bên thứ ba đến trang web này.

Toàn bộ Thỏa thuận. This agreement along with the Tuyên bố về Quyền riêng tư tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và VisaHQ.vn và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận, tuyên bố hoặc phát ngôn trước đây liên quan đến VisaHQ.vn. Việc không tuân theo bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được hiểu là sự khước từ điều khoản đó hoặc quyền thực thi điều khoản đó. Không có sự khước từ, sửa đổi, hoặc sửa đổi khác được thực hiện bởi bạn có giá trị hoặc có tính chất ràng buộc trừ khi bằng văn bản và có chữ ký của cả hai bên.