Ấn Độ Đại sứ quán ở Vietnam

India Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

58-60 Tran Hung Dao Str.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại+84-8-824-4989
+84-8-824-4990
+84-8-824-4994
Fax+84-8-824-4998
Email
địa chỉ
Website URLwww.indembassy.com.vn
Report changes
×

Report changes

India Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

55, Nguyen Dinh Chieu Street,
District 3
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại+84-8-382-37050
+84-8-382-37053
Fax+84-8-382-37047
Email
địa chỉ
Website URLwww.india-consulate.org.vn
Report changes
×

Report changes