Laos Visa

Laos Visa

Tourist E-Visa
bắt buộc
Visa du lịch
bắt buộc
Visa công tác
bắt buộc
Visa chuyển tiếp
bắt buộc


Yêu cầu tourist e-visa Laos cho các công dân Vietnam

QUAN TRỌNG: Thật không may, tại thời điểm này, VisaHQ không cung cấp dịch vụ trọn gói xin visa đối với tourist e-visa đến Laos. Tất cả những người xin visa phải tự nộp đơn tại Đại sứ quán Laos gần nhất. Thông tin dưới đây chỉ để tham khảo. Hãy trực tiếp gửi tất cả câu hỏi đến Đại sứ quán Laos.

Tài liệu sau đây được yêu cầu cho xin tourist e-visa Laos

a
Scanned copy of Vietnam passport. A clear scan of passport bio page that covers the whole bio page including its MRZ (two lines at the bottom of the page). The passport should have minimum validity of 6 months from the date of arrival in Laos.
b
Passport-type photo. Photograph size 4x6 cm (have been taken no longer than 6 months).
c
Additional documents may be required.

Embassy of Laos in the Vietnam offers visa processing of 3 business days.

Tận dụng lợi thế của cơ sở dữ liệu đại sứ quán và lãnh sự quán bao quát của chúng tôi để tìm nơi gần nhất. Sau khi liên lạc với đại sứ quán hãy xác nhận các giấy tờ cần thiết, thời gian cần để xử lý visa và liệu lãnh sự quán có chấp nhận hồ sơ xin visa gửi qua đường bưu điện hay không.

Yêu cầu có visa Laos cho các công dân của Vietnam. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ nơi gần nhất Laos Đại sứ quán.

This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
Chọn điểm đến
Loại thị thực
Chọn Quốc tịch của bạn
sống ở visa
permanent resident?
Cần giúp đỡ? Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ