Pakistan Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

Pakistan Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Address
Villa 44/2, Van Bao Street
Van Phuc Diplomatic Compound
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-3726-2251
Fax
+84-4-3726-2253
Website URL
http://www.mofa.gov.pk/vietnam/
Report changes
×

Report changes

Apply for Pakistan Visa Online
×