Saint Helena Đại sứ quán ở Vietnam

Cần giúp đỡ?Trò chuyện với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi MIỄN PHÍ

Saint Helena visa is Bắt buộc cho Trung Quốc

Saint Helena Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Address
31 Hai Ba Trung Str. 4~7th Fl. Central Bldg
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-3936-0500
Fax
+84-4-3936-0561
Website URL
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-hanoi
Report changes
×

Report changes

Saint Helena Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

Address
25 Le Duan Str.
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8-3825-1380
Fax
+84-8-3829-5257
Report changes
×

Report changes

×